Welkom op de website van mijn praktijk.

Stoppen met de praktijk. Nieuwsbericht van 01-03-2020Al enige tijd neem ik, Carel Manschot, psychiater en psychotherapeut, geen nieuwe cliënten meer aan. En ben ik doende mijn praktijk te beëindigen. Aan het eind van dit jaar 2020 zal ik geheel gestopt zijn.

Bijna ongemerkt, ook al is dat natuurlijk niet helemaal waar, zal ik kort na het eind van dit jaar 2020, de leeftijd van 75 jaar bereiken. Een mooie leeftijd om te stoppen met werken. Zoals ik hieronder vertel, geeft het werk als psychiater me veel voldoening. Het is vooral zo dat ik meer tijd wil besteden aan andere dingen die me voldoening geven.

Hoewel ik stop met mijn psychiatrische psychotherapeutische praktijk zal ik, hetzij minimaal, als coach doorgaan. Als coach kan ik ondersteuning bieden aan mensen die niet in een crisissituatie verkeren maar gebaat zijn bij kortdurende, inzichtgevende gesprekken. Met als doel handvatten te bieden om na de coaching op eigen kracht weer verder te gaan. Deze coachingspraktijk zal starten per 01-01-2021.

Wie ben ik?
Ik ben Carel Manschot en ik werk als psychiater en psychotherapeut in deze praktijk. Ik heb als psychiater bij twee instellingen gewerkt, maar na mijn pensionering ben ik louter werkzaam als vrijgevestigd psychiater, psychotherapeut en coach. Ik weet van geen ophouden, omdat dit werk mij veel voldoening geeft.

Beter dan een anonieme patiënt die onderstaande review plaatste op Zorgkaart Nederland kan ik mijn manier van werken zelf niet verwoorden.

“Dhr. Manschot luistert goed, heeft geduld en oordeelt niet. Hij maakt je sterker bijna zonder dat je het door hebt. Tevens is hij (gelukkig) niet van het pappen en nathouden of het laten sudderen: af en toe krijg je een schop onder je kont als je het nodig hebt – een spiegel en zelfinzicht verkrijgen gecombineerd met een totaal gebrek aan vaagheid en onzinnig geleuter…; Therapie als een goed gesprek, zinnige coaching en het gevoel dat je gehoord en gezien wordt – mét concrete verbeteringen en tips en adviezen. Dat is Manschot in een notendop. Ik ben echt heel erg blij met hem.” Geplaatst op Zorgkaartnederland op 29 november 2014.

Mijn manier van werken is in de loop der jaren veranderd en uitgebreid. Van huis uit opgeleid in de Freudiaanse, psychodynamische methodieken heb ik elementen uit andere stromingen geïmplementeerd. Onder andere uit de Cognitieve Gedragstherapie en de ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Aldus ben ik tot een werkwijze gekomen die nog moeilijk onder een van de grote stromingen valt onder te brengen.

Ik ben eerst opgeleid tot arts, ben ook nog een paar jaar huisarts geweest en heb me daarna gespecialiseerd in de psychiatrie. Psychiaters zijn bij uitstek opgeleid om medicijnen voor te schrijven bij psychische en psychiatrische stoornissen. Dat ik gesprekstherapie combineer met het voorschrijven van medicijnen vinden ik en mijn patiënten heel prettig. Het belangrijkste doel van mijn behandelingen is in eerste instantie dat mensen zoveel mogelijk van hun klachten afkomen. Daarnaast dat hun eigenwaarde dusdanig verbetert dat zij ook bij teleurstellingen, tegenslagen, falen, of het ontdekken van minder leuke kanten van zichzelf het vertrouwen in zichzelf niet verliezen. Waarbij hun zelfacceptie groeit, en blijft groeien, ook nadat de therapie is beëindigd. Dat betekent dat mensen in staat zijn meer te genieten van hun positieve kanten, die er vaak al waren, maar waar ze zich nu meer van bewust zijn.

Over het schilderij op de Homepagina
De keuze is op dit prachtige schilderij gevallen omdat er sprake is van een positief sociaal gebeuren. Er zijn veel aspecten van het menselijk functioneren op dit schilderij te zien: Het ijs op gaan vereist moed; het durven vallen zie ik als een metafoor voor het leerproces dat een wezenlijk element van ieders leven is; er lijkt op het schilderij sprake te zijn van een grote verbondenheid met elkaar. Dit ervaar ik zelf ook gedurende de periode dat er buiten geschaatst kan worden. Het moge duidelijk zijn dat ik erg van schaatsen op natuurijs houd.