Behandelingen

Als patiënten voor het eerst bij mij komen begin ik met een intakegesprek en een psychiatrisch onderzoek. Op basis van de bevindingen wordt een behandelplan opgesteld. Mijn behandelingen bestaan enerzijds uit psychotherapie en anderzijds uit ondersteunende en structuur biedende gesprekken. Beide behandelingen kunnen gecombineerd worden met medicatie.

Belangrijke elementen in de gesprekken zijn:

  • psychodynamisch inzichtgevende gesprekstherapie
    Deze therapie is op Freudiaanse basis geschoold. Het doel is inzichten te krijgen in bewuste en onbewuste processen die vanuit de jeugd tot een inadequate levensstijl hebben geleid.
  • cognitieve gedragstherapie
    Het beïnvloeden van negatieve, depressieve en beangstigende gedachten en deze leren omzetten in meer constructieve denkprocessen en gedragingen.
  • acceptance and commitment therapy
    Elementen van mindfulness en acceptatie van dat wat er is, spelen in deze therapievorm een grote rol. Als dat wat er is er niet mag zijn, heb je er namelijk twee keer zoveel last van.

Indien nodig kan er EMDR worden toegepast.