Praktische informatie

Kwaliteitswaarborg
De praktijk is in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie (NVvP). Dit statuut is in de praktijk aanwezig en kan worden opgevraagd.

Klacht-en geschillenregeling
Patiënten kunnen met klachten over de behandeling vanzelfsprekend terecht bij mij. In de hoop dat de onvrede in een goed gesprek kan worden weggenomen. Lukt dit onvoldoende, dan kunt u gebruik maken van de  Klachtencommissie Arkin/GGZ Ingeest. Dit is geregeld voor alle vrijgevestigde psychiatriepraktijken die zijn aangesloten bij de Vereniging Vrijgevestigde Psychiaters Amsterdam en Omstreken (VVPAO).
Link naar de website: www.vvpaoamsterdam.nl

Waarneming bij afwezigheid
In geval van afwezigheid, bijvoorbeeld vanwege vakantie en nascholing, beschik ik over een waarneemgroep. Deze waarneemgroep bestaat uit collega-psychiaters met wie ik ook een intervisiegroep vorm.
Indien u in dit geval het telefoonnummer van de praktijk belt, (06- 23 98 04 99), verneemt u welke psychiater de waarneming op zich heeft genomen.

Hoe ga ik om met uw patiëntgegevens en uw privacy?
Ik ben overgegaan tot een elektronisch patiënten dossier (EPD), verbonden aan Medicore, een software bedrijf dat elektronische patiënten dossiers veilig en beschermd online beheert. Een klein deel van de dossiers is nog onderbracht in eigen digitaal beheer, dat alleen voor mij en mijn waarneemgroep toegankelijk is met beschermde toegangscodes.

In principe ontvangt de verwijzend huisarts een schriftelijk bericht over de behandeling, uiteraard alleen met uw toestemming. Ook het delen van uw gegevens met andere artsen, bijvoorbeeld UWV- en Arbo-artsen gebeurt louter met uw toestemming. Ik ben verplicht aan de zorgverzekeraars anoniem en versleuteld de uitslagen van de afgenomen toetsen door te geven. De dataverzameling verloopt via verschillende instituten die zijn verbonden aan GGZ Nederland en aan de zorgverzekeraars. Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u op de pagina Privacystatement.

Calamiteiten
Ik heb de overdracht geregeld en vastgelegd mocht mijn praktijk plotseling worden gesloten vanwege ziekte of andere rampspoed.

Aangesloten verenigingen
Carel Manschot is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).
Hij is is aangesloten bij de Vereniging Vrijgevestigde psychiaters Amsterdam en Omstreken (VVPAO) en neemt deel aan een van de intervisie- en waarneemgroepen van deze vereniging.
Hij is lid van de Federatie Medische Specialisten (FMS).