Privacystatement

Privacystatement en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ik hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

  • Toepassing Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie onze praktijk persoonsgegevens verwerkt:

a: Patiënten
b: Bezoekers van de website
c: Bezoekers aan de praktijk
d: Deelnemers van de intervisiegroepen
e: Contacten met derden

Patiënten dienen voor de aanvang van de behandeling akkoord te gaan met het privacystatement middels een door hen getekende schriftelijke verklaring.

  • Verwerking van persoonsgegevens

a. Ik ben overgegaan tot een elektronisch patiënten dossier, verbonden aan Medicore, een software bedrijf dat elektronische patiënten dossiers veilig en beschermd online beheert. Een klein deel van de dossiers is nog onderbracht in eigen digitaal beheer, dat alleen voor mij en mijn waarneemgroep toegankelijk is met beschermde toegangscodes.

b: Inzage in de medische dossiers is alleen voorbehouden aan collega-psychiaters van de waarneemgroep en zo nodig aan instituten zoals de
Inspectie Gezondheidszorg en Visitatiecommissie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

c: Gegevens over geboortedatum, adres en diagnose moeten worden versterkt aan de Zorgverzekeraars van de betrokken patiënten. Privacywaarborgen die onder de AVG vallen zijn hierin opgenomen.

d: Gegevens die voortkomen uit de Routine Outcome Metingen (ROM) worden digitaal verwekt door Telepsy binnen de waarborgen van de AVG. Telepsy kan deze gegevens anoniem en versleuteld doorgeven aan de Zorgverzekeraars (bedoeld voor de verplichte benchmarking).

e: Versturen van recepten geschiedt via de fax of per post.

f: Correspondentie en contacten met patiënten kan per e-mail, WhatsApp of per telefoon. Voor de e-mailcontacten wordt gewerkt aan een versleuteling.

g: Contacten met derden met betrekking tot patiëntgegevens zal alleen plaatsvinden mits er toestemming is verleend door de patiënt zelf.